Om os

Hvad er Fodterapeuternes Fællesfond?

I efteråret 2000 blev Frøken Berthe Jørgensens legat og Axel Werner og Hustrus Legatfond lagt sammen til det der i dag kendes som Fodterapeuternes Fællesfond. Fonden yder støtte til fodterapeutstuderende, der er i økonomisk nød, til aktive fodterapeuter der ønsker at videre- og efteruddanne sig samt til værdige og trængende pensionerede fodterapeuter. Ifølge fondsbestemmelserne kan der ikke ydes støtte til forskning, deltagelse i kongresser og lignende aktiviteter.

En forudsætning for at opnå støtte fra Fodterapeuternes Fællesfond er, at den enkelte ansøger medsender sin egen og sin eventuelle ægtefælles sidste årsopgørelse sammen med ansøgningen. Dette er en bestemmelse, der fremgår i langt de fleste fondsbestemmelser, og er således ikke usædvanlig. De fremsendte oplysninger er naturligvis fortrolige, og behandles som sådan af fondsbestyrelsen.

Økonomisk nød er ikke den eneste gyldige grund til at søge et legat fra fonden. Efteruddannelse, kursusdeltagelse og videreuddannelse, både indenlands og udenlands, er helt legale og adgangsgivende grunde til at ansøge om legater fra Fodterapeuternes Fællesfond.

 

Fællesfondens formål

Fondens formål er, at yde støtte til værdigt trængende ældre fodterapeuter, fodterapeutstuderende og fodterapeuter, som ønsker at videreuddanne sig inden for faget fodterapi.

 

Uddeling af legater

Uddeling af legatportioner skal ske en gang årligt. Det er fondens bestyrelse, der bestemmer portionernes størrelse, modtagerer og tidsrum for legatet.

 

Fællesfondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af to personer; et medlem udpeget af Danske Fodterapeuter samt et medlem udpeget af Fodterapeutskolen i København.